Jonathan e Gianni Dego
Orchestra Jonathan e Gianni Dego

Filippo Ronconi
Edoardo Mabilia
Gianni Dego
Dagmar Trevisan
Jonathan Dego
Marco Codato
Giovanni Sajeva
Marco Nichil


http://www.giannidego.com/